ร่วมเรียนกับเรา
SBAC Learning Space (SLS) by SBAC เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ด้วยหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรระยะสั้น ที่เน้นสร้างทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต เรียนจบคอร์สพร้อมใช้ทักษะทำงานจริงได้ทันที
0
Online Courses
0
Students
0
Teachers
0
Countries
ทำไมต้องเรียนกับ SLS ?
เรียนอะไร?

เรียนความรู้ทักษะล่าสุดจากหลากหลายแขนงที่เป็นที่ต้องการในการทำงานในยุคปัจจุบัน อาทิ Python, Graphic Design, Digital marketing

เรียนแบบไหน?

- Online learning: การเรียนออนไลน์แบบ VDO on demand ตามความต้องการของผู้เรียน เลือกเรียนคอร์สที่สนใจได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

- Onsite learning: สนุกสนานกับการเรียนแบบปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมไปกัลเพื่อน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และเพื่อนใหม่

- Blende learning: การเรียนแบบผสมผสาน เรียนออนไลน์ และเรียนผ่าน Virtual class หรือ Onsite เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไปอีกขั้น

เรียนแล้วได้อะไร?

เรามีการวัดผล Pretest- Post test ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อวัดองค์ความรู้ของผู้เรียนหลังเรียนจบ ผู้เรียนจะได้รับ Certificate of completion หลังเรียนจบ

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับทุกคน ที่สนใจพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานและการสร้างอาชีพในปัจจุบัน และอนาคต SLS ตอบโจทย์ทั้งนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสร้างอาชีพระหว่างเรียน หรือเตรียพร้อมก่อนการทำงาน และพนักงานที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน

Upcoming Events
10
June
Location: Online Platform
Latest News